☰ Menu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
Czerwone logo Aleksandrowa Łódzkiego z dużą literą A łączącą dwa brzegi

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pracownicy

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka  w Rudzie Bugaj zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora.

Praca na cały etat/ umowa o pracę / możliwość pracy na czas nieokreślony

Zakres obowiązków  - drobne prace remontowe i naprawcze, porządkowanie terenu  wokół szkoły, dbałość o tereny zielone – boisko, ogród, plac zabaw.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny  - 42 7121092, w godz. 8.00-15.00 lub mailowy  spruda@szkoly.lodz.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj Ruda Bugaj 54 tel./faks: 42 712 10 92 e-mail: spruda@szkoly.lodz.pl  W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek: biuro@msvs.com.pl .

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych osobowych określonych przepisami prawa.

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli dane określony przepisami prawa,

Przesłanie informacji w zakresie szerszym niż w treści ogłoszenia jest rozumiane przez Administratora jako wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w szerszym zakresie niż określony przepisami prawa ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli określony przepisami prawa nie ma wpływu na przebieg postępowania rekrutacyjnego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: poczta, kurier, kancelaria prawna, jednostki medyczne obsługujące pracodawcę w zakresie medycyny pracy, Organ Prowadzący oraz serwis IT, zewnętrzne usługi kadrowe, zewnętrzne usługi płacowe, dostawca hostingu strony, poczty oraz strony BIP.

Pani/Pana dokumentacja rekrutacyjna jako kandydatki/ta, przechowywana jest do czasu zamknięcia danego postępowania rekrutacyjnego, w związku z którym została ona złożona.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sobczak Bożena
(2021-01-12 18:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobczak Bożena
(2021-01-12 19:00:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 20328