☰ Menu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
Czerwone logo Aleksandrowa Łódzkiego z dużą literą A łączącą dwa brzegi

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady udostępniania informacji publicznej

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna

 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.

 

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.

(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat placówki osobiście lub listownie na adres: Ruda Bugaj 54, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub za pomocą fax / telefonicznie 42 712 10 92 e-mail spruda@szkoly.lodz.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w Art. 63  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096)

 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

Wytworzył:
Bożena Sobczak
(2020-02-26)
Udostępnił:
Sobczak Bożena
(2020-02-26 14:59:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobczak Bożena
(2020-02-26 15:01:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 20820